T: 0513 - 46 33 13 dag en nacht bereikbaar

Paard en Vee

Verplichte Identificatie


Paardenpaspoort, chip en verplichte registratie geneesmiddelen

In Nederland wordt ieder paard (of pony) gezien als een “potentieel” slachtdier. Om de voedselveiligheid van ons vlees te kunnen garanderen, zijn er sinds een aantal jaren verplichtingen aan het houden van paarden. Zo moet ieder dier gechipt, geregistreerd en in het bezit zijn van een paspoortdat voorzien is van een hoofdstuk “medische behandelingen”.

Waarom een verplicht paspoort en chip?

In een paardenpaspoort is een hoofdstuk (of inlegvel als bijlage) “medische behandelingen” opgenomen. In dit hoofdstuk kan de eigenaar aangeven of hij/zij het dier wil uitsluiten voor de slacht (de zgn.niet voedselproducerende paarden; nvp-paard). Als een paard een nvp-paard is, mag het nóóit meer geslacht worden. Deze aantekening is dus onomkeerbaar! Er kan uiteraard ook gekozen worden om het dier voorlopig niet uit te sluiten voor de slacht (de zgn. voedselproducerende paarden; vp-paard). Een vp-paard kan op ieder moment een nvp-paard worden, door het paspoort af te tekenen.

Wat is het verschil tussen een nvp- en een vp-paard?

 Een eigenaar van een vp-paard is verplicht om bij te houden met welke medicijnen het dier wordt behandeld. Dit wordt het logboek genoemd. Een vp-paard mag alleen behandeld worden met medicijnen waarvoor een wachttijd is bepaald. De wachttijd is de minimale tijd die er moet zitten tussen de laatste behandeling met het geneesmiddel en het slachten. Voor lang niet alle medicijnen die voor paarden gebruikt worden, is een wachttijd  bepaald. De vp-dieren kunnen dus niet met alle medicijnen behandeld worden.

Voor ons als dierenarts betekent dit dat bepaalde medicijnen in het paspoort genoteerd moeten worden of dat een logboek moet worden afgegeven . Daarnaast zijn we bij een vp-paard sterk beperkt in het gebruik van medicijnen. Een voorbeeld: Bij de behandeling van hoefbevangenheid wordt de ontstekingsremmer Metacam ingezet. Indien dit onvoldoende blijkt te werken, willen we graag Fenylbutazon gebruiken. Dit laatste mag alléén bij een nvp-paard. Indien we toch Fenylbutazon bij een vp-paard willen voorschrijven, moet het paard dus uitgesloten worden voor de slacht. Op dat moment moeten we dit in het paspoort aftekenen; het paard wordt dan voor altijd een nvp-paard.

Het komende jaar zal de NVWA opnieuw controles uit gaan voeren bij paardenpraktijken en bij paardeneigenaren thuis betreffende het correct gebruik van het paardenpaspoort en de registratie van geneesmiddelen.

Voor een correctie uitvoering van de regelgeving hebben wij de gegevens van uw paard(en) nodig.Wij vragen u daarom de identificatiekenmerken van uw paard(en) aan ons door te geven, bij voorkeur door het invullen van het onderstaande formulier. 

Geschikt voor humane consumptie         = VP-paard (voedselproducerend paard)
Paard mag onder voorwaarden geslacht worden
                                                 

Niet geschikt voor humane consumptie = NVP-paard: (niet voedselproducerend paard)
Paard mag NOOIT meer geslacht worden

 

Formulier identificatiekenmerken paard of pony -  graag invullen en verzenden:

(niet voor spoed)