T: 0513 - 46 33 13 dag en nacht bereikbaar

Paard en Vee

De gezondheid van u schapen, onze zorg

 

Binnen ons praktijkgebied staan wij met vijf deskundige landbouwhuisdierenpractici klaar voor veterinaire hulp bij uw schapen. Naast het verlenen van assistentie bij moeilijke geboortes in de lammertijd, richten wij ons natuurlijk ook op de behandeling van zieke schapen en lammeren.

Niet alleen voor deze curatieve zorg, maar ook voor de preventie van ziektes bent u bij ons aan het juiste adres. Met name advisering over het voorkómen en behandelen van worminfecties  speelt daarbij een grote rol. Veelal gaat dit op basis van mestonderzoek, hetgeen wij in eigen laboratorium  voor u kunnen uitvoeren. Toenemende resistentie tegen wormmiddelen vormt een belangrijk gegeven om rekening mee te houden.

Daarnaast vaccineren we tegen veel voorkomende schapenziektes zoals bijvoorbeeld " het bloed" (Clostridium infectie) en rotkreupel.

Mocht u ons nodig hebben of hebt u vragen, wij zijn bereikbaar op telefoonnr.: 0513- 46 33 13.

Buiten openingstijden worden de spoeddiensten verzorgd door de "Samenwerkende dierenartsen Sevenwolden" (dierenartsen Gorredijk, Heerenveen, Akkrum en Joure). U wordt via ons eigen telefoonnr. 0513- 46 33 13 doorgeschakeld naar de dienstdoende dierenarts.