T: 0513 - 46 33 13 dag en nacht bereikbaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

U kunt deze downloaden door op onderstaande link te klikken; 

Algemene voorwaarden  Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Voor het lezen van de algemene voorwaarden heeft u Adobe® Reader nodig.