T: 0513 - 46 33 13 dag en nacht bereikbaar

Privacy en Cookies

Privacy en Cookies

 

Bescherming privacy

Vanaf 25 mei 2018 dient uw privacy in alle EU-landen beschermd te worden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij over u verzamelen en ook hoe we die verwerken.

Met “wij” wordt in deze gehele privacyverklaring bedoeld: Dierenartsencombinatie Gorredijk, De Klok 22, 8401 CM Gorredijk en/of Dierenartsenpraktijk Vers Gras, Burgemeester Falkenaweg 48, 8442 LE Heerenveen.

Om een kopie op te vragen over de gegevens die we van u hebben of voor  vragen over ons privacybeleid kunt u een schriftelijk verzoek indienen op bovenstaand adres.

Ga voor meer informatie over uw rechten inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

of lees meer over de Europese officiële wetgeving op:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren
 • Optioneel: om herinneringsberichten via sms/ whats app te kunnen verzenden

 

Welke informatie verzamelen we

 • Uw online sessie met ons

  Informatie over uw computer
  Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (dit betreft informatie over uw browser, uw IP-adres, de site van waaruit u komt en de links die zijn gevolgd bij het verlaten van onze site) Deze informatie wordt ook verzameld via cookies 
 • Locatie informatie

  Uw algemene locatie zoals bepaald op basis van uw IP-adres en verstrekt door uw browser.  
 • Persoonlijke informatie

  Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze informatie zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:   

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

 

 • Financiële informatie

  Wij vragen niet om, en verzamelen geen, financiële gegevens. Echter, wanneer u contactformulieren invult of online aankopen doet, kiest u ervoor om dergelijke gegevens in te sturen. Deze gegevens worden als zeer privé beschouwd en zullen onder geen enkele voorwaarde door ons worden gedeeld. Wij verzoeken u dan ook om dergelijke gegevens zo weinig mogelijk, tenzij absoluut noodzakelijk, in te sturen via de website.                  

  

Hoe wordt de verzamelde informatie gebruikt

We gebruiken deze informatie om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te kunnen bieden, in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Om nieuwsbrieven en details van ons bedrijf te communiceren (u kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u niet langer marketingcommunicatie wilt ontvangen).
 • Om foto's en ander beeldmateriaal van huisdieren die bij ons in behandeling zijn te kunnen gebruiken op onze website en sociale media, dit echter alleen na expliciet toestemming aan u te hebben gevraagd.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 20 jaar na het laatste contact met uw dier, tenzij uw dier langer in leven blijft.

 

Hoe en met wie wordt de verzamelde informatie gedeeld

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wijblijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe inzage/aanpassing of verwijdering van uw gegevens aan te vragen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsencombinatie Gorredijk. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij ons aan de balie. Hiervoor is het ‘aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of verwijdering van persoonsgegevens’ af te halen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te legitimeren aan de balie met een geldig legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek. Wij willen u er  tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen (beveiligde serversoftware, SSL) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal plaatsvinden, doen we ons uiterste best om dit te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dierenartsgorredijk.nl

 

Cookies
Wij maken gebruik van cookies

1. Strikt noodzakelijke cookies 
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt onze website niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytische cookies 
Onze website maakt gebruik van analytische cookies voor informatie over websitebezoek- en gebruik. Deze informatie wordt gebruikt om onze site te optimaliseren en wordt verzameld op een anonieme basis. 

 

Sociale Media
Via onze website kunt u toegang krijgen tot onze sociale media (facebook), wij verzamelen daar geen gegevens over u. Voor cookiegebruik van facebook zelf, verwijzen wij u naar het privacy statement van facebook.

Formulieren

Op onze website maken wij gebruik van formulieren waarin het nodig is om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld buiten onze website of onze web partner. In al onze online formulieren krijgen gebruikers de mogelijkheid om expliciet toestemming te geven om hun gegevens met ons en onze web partner te delen of hiervan af te zien.