T: 0513 - 46 33 13 dag en nacht bereikbaar

Melkvee

Kernpraktijken rundvee

 

Dierenarts Gorredijk is lid van Kernpraktijken Rundvee. De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een samenwerkingsverband tussen grotere vooruitstrevende rundveepraktijken in Nederland met als doel een gemeenschappelijke herkenbaarheid op het gebied van kennis, kunde en kwaliteit voor alle stakeholders in de sector.

Missie en Visie Kernpraktijken Rundvee

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee werkt aan een betere diergezondheid en een optimale bedrijfsvoering voor veehouder en dierenarts. Door met meerdere praktijken samen te werken bundelen we kennis en expertise, waarmee we onze veehouders adviseren hoe hun koppel gezond te houden. We werken met elkaar aan concepten en innovaties die leiden tot een optimale levensduur van het melkveekoppel en tot een gezonde, rendabele bedrijfsvoering van de individuele praktijken. Voor stakeholders in de sector vormen wij een betrouwbare partner.

Kwaliteit waarborgen

Alle praktijken binnen Kernpraktijken Rundvee zijn ISO 9001 gecertificeerd en werken ieder jaar aan verbetering binnen hun kwaliteitssysteem. Dit wordt gedaan door externe audits en het leren van elkaar. Daarnaast wordt de kwaliteit getoetst door een onafhankelijke organisatie die niet aan de beroepsgroep gebonden is. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau. ISO helpt tevens om de belangen van de veehouder centraal te laten staan.

Omvang

Binnen Kernpraktijken Rundvee zijn 106 geborgde rundveedierenartsen werkzaam, verdeeld over 15 praktijken verspreid over Nederland. Meer dan 240.000 koeien in ruim 2400 UBN’s kunnen rekenen op onze kennis en kunde, die wordt ingezet om samen met de veehouders te werken aan een optimale bedrijfsvoering gericht op diergezondheid en dierenwelzijn.

Alle Kernpraktijken hopen door deze samenwerking hun dienstverlening naar een hoger plan te brengen. 

Voor meer informatie: www.kprundvee.com